3. GOTADI BTM ÁP DỤNG CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Các doanh nghiệp có số lượng lớn nhân viên thường xuyên đi công tác, du lịch có thể đăng ký trở thành khách hàng/đối tác sử dụng dịch vụ của GOTADI BTM.

Các khách hàng/đối tác của hệ thống này gọi tắt là Doanh Nghiệp.

Mỗi Doanh Nghiệp sẽ được quản trị viên của GOTADI BTM khởi tạo một trang quản trị có đường dẫn riêng:

  • Nhân viên của Doanh Nghiệp có thể đăng nhập và quản lý các phiếu yêu cầu đi công tác của cá nhân. 
  • Quản trị viên của Doanh Nghiệp có thể đăng nhập, khai báo và quản lý các phiếu yêu cầu đi công tác của các cá nhân trong doanh nghiệp. 

Bài viết liên quan

1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?