3. GOTADI BTM ÁP DỤNG CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Các doanh nghiệp có số lượng lớn nhân viên thường xuyên đi công tác, du lịch có thể đăng ký trở thành khách hàng/đối tác sử dụng dịch vụ của GOTADI BTM.

Các khách hàng/đối tác của hệ thống này gọi tắt là Doanh Nghiệp.

Mỗi Doanh Nghiệp sẽ được quản trị viên của GOTADI BTM khởi tạo một trang quản trị có đường dẫn riêng:

  • Nhân viên của Doanh Nghiệp có thể đăng nhập và quản lý các phiếu yêu cầu đi công tác của cá nhân. 
  • Quản trị viên của Doanh Nghiệp có thể đăng nhập, khai báo và quản lý các phiếu yêu cầu đi công tác của các cá nhân trong doanh nghiệp. 

Bài viết liên quan

1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?