2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?

Có 4 ưu điểm chủ yếu:

- Hệ thống: Tự động 100% theo thời gian thực với mức giá đúng nhất. Kết nối trực tiếp với các hãng hàng không nội địa/quốc tế và hệ thống khách sạn rộng khắp Việt Nam và thế giới.

- Nhân viên: Hoàn toàn chủ động lịch trình công tác. Từ việc lên kế hoạch theo đúng ngân sách tới việc tự đặt, xuất và tối ưu hiệu quả chuyến công tác.

- Người Quản lý: Giải quyết bài toán tối ưu tài chính ở cấp độ điều hàng mà vẫn chuyên nghiệp trong cách quản trị.

- Doanh nghiệp: Tiết kiệm 20-30% ngân sách công tác mỗi năm. Giải quyết triệt để vấn đề thất thoát ngân sách cho Doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?