11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?

 

Báo cáo chi tiết theo thời gian thực.

Có thể truy xuất bất cứ thời điểm nào.

Hoàn toàn tự chủ động.

Bài viết liên quan

1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?
8. HẠN MỨC CHO DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP NHƯ THẾ NÀO?
8. HẠN MỨC CHO DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP NHƯ THẾ NÀO?