1. GOTADI BTM LÀ GÌ?

Gotadi BTM là hệ thống phần mềm áp dụng công nghệ mới SAAS Travel Platform (Software as a Services) cho phép các doanh nghiệp quản lý nhân viên trong việc đặt mua và sử dụng các dịch vụ như phương tiện di chuyển và chỗ ở nhằm phục vụ cho các chuyến công tác.

Bài viết liên quan

2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?
2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
4. BTM GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
5. TẠI SAO SỬ DỤNG BTM LẠI TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP (20-30%)?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?
6. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA BTM?