1. GOTADI BTM LÀ GÌ?

Gotadi BTM là hệ thống phần mềm áp dụng công nghệ mới SAAS Travel Platform (Software as a Services) cho phép các doanh nghiệp quản lý nhân viên trong việc đặt mua và sử dụng các dịch vụ như phương tiện di chuyển và chỗ ở nhằm phục vụ cho các chuyến công tác.

Bài viết liên quan

2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?
2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?