Bà Huỳnh Mỹ Kim Cương - Kế Toán Trưởng tại Trung Tâm Dữ Liệu và Triển khai CNTT Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, ĐỘC ĐÁO VỚI CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN CÙNG CÔNG TY TAIKISHA
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, ĐỘC ĐÁO VỚI CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN CÙNG CÔNG TY TAIKISHA
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A