Loading: %

 • 1
  Tiếp cận & thu thập thông tin doanh nghiệp (online & offline)
 • 2
  Tìm hiểu nhu cầu thực tế và đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp
 • 3
  Thuyết trình chính & chốt hạng mục
 • 4
  Ký kết hợp đồng
 • 5
  Kết nối, tư vấn & hướng dẫn cài đặt các quy trình trong hệ thống
 • 6
  Nghiệm thu & sử dụng
 • 7
  Đối soát & bảo trì

Liên hệ với chúng tôi

CORPORATE TOUR

Ms. Tươi

0888 430 330

salescorp.sgn@gotadi.com

GOTADI BTM

Mr. Thành

0817 656 585

salescorp.sgn@gotadi.com

GOTADI SME

Mr. Thành

0817 656 585

salescorp.sgn@gotadi.com

TRAVEL DESK

Mr. Thành

0817 656 585

salescorp.sgn@gotadi.com

Để lại thông tin để được tư vấn giải pháp & sản phẩm Gotadi Doanh nghiệp